Harun

Nama lain: Aaron

Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa dan pasangan dakwahnya dalam mengajak Firaun beriman kepada Allah, karena kefasihan dan kepandaiannya berbicara.

Musa mewakilkan urusan kaumnya kepada Harun ketika ia pergi menemui Allah di bukit Thursina. Namun Samiri menyebarkan fitnah mengajak Bani Israel menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas.

Nabi Harun mengajak mereka kembali menyembah Allah, tetapi mereka semakin menunjukkan kesombongan.

Musa

Nama lain: Moses
Kitab: Taurat

Nabi Musa A.S. adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra’il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir’aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Ya’qub adalah beribukan Yukabad. Setelah meningkat dewasa Nabi Musa telah beristerikan dengan puteri Nabi Syu’aib yang bernama Shafura.

Dalam perjalanan hidup Nabi Musa untuk menegakkan Islam dalam penyebaran risalah yang telah diutuskan oleh Allah kepadanya ia telah diketemukan beberapa orang Nabi di antaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu’aib, Nabi Harun dan Nabi Khidhir.

Di sini juga diceritakan tentang penglibatan beberapa orang Nabi yang lain di antaranya Nabi Somu’il serta Nabi Daud.

Sumber: Di rujuk dari Addiin.

Zulkifli

Nama lain: Ezekiel

Nabi Zulkifli adalah anak Nabi Ayub as. dan diutus oleh Allah SWT ke negeri Rom.

Selain menjadi utusan Allah sebagai nabi dan rasul, baginda juga seorang raja yang tetap mengajarkan agama tauhid iaitu supaya menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Beliau menyeru kepada kaumnya supaya meninggalkan penyembahan berhala dan melaksanakan syariat Islam supaya solat dan membayar zakat.

Beliau wafat dalam usia 95 tahun dan dimakamkan di Napoli, daerah Rom Selatan di Itali.

Daud

Nama lain: David
Kitab: Zabur

Nabi Daud dibekalkan oleh Allah dengan kitab Zabur untuk diajarkan kepada kaumnya agar menyembah Allah dan mengerjakan ibadah puasa.

Nabi Daud as. wafat dalam usia lebih kurang 100 tahun, lalu dimakamkan di Palestin.

Sulaiman

Nama lain: Solomon

Nabi Sulaiman adalah anak Nabi Daud as. Beliau adalah seorang nabi dan raja.

Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kepadanya kerajaan yang tidak akan diperolehi sesaorang pun sesudahnya.

Maka, doa beliau pun dikabulkan Allah, sehingga beliau dapat menguasai semua makhluk termasuk jin dan haiwan.

Nabi Sulaiman mengajak semua kaumnya agar menyembah Allah dan menghindari daripada mensyirikkannya.