Daud

Nama lain: David
Kitab: Zabur

Nabi Daud dibekalkan oleh Allah dengan kitab Zabur untuk diajarkan kepada kaumnya agar menyembah Allah dan mengerjakan ibadah puasa.

Nabi Daud as. wafat dalam usia lebih kurang 100 tahun, lalu dimakamkan di Palestin.

Leave a Comment