≡ Menu

Faeyza Dawama

Pemimpin & berkekalan

3 comments… add one
  • fiza April 20, 2010, 8:54 am

    ingin tahu nama kombinasi dan maknanya..

  • mohammad Rifa'i February 6, 2011, 1:46 am

    zidan faiz dawama

  • ezah June 6, 2011, 4:22 pm

    faezah maksud nya apa ? pemimpin kah ?

Leave a Comment

Next post:

Previous post: