42 thoughts on “Husna Farisah”

  1. kalian masih maencarik maksud ya?gua mahu ngomong ni apakah maksud ”MEMYNA LARA” Ha gua ngak ngerti megapa gua dipilih nama kaigitu sedangkan lagik gua ngak ngerti apa maksudnya. kalian ngak ngerti yakan?

    Reply
  2. kalian masih maencarik maksud ya?gua mahu ngomong ni apakah maksud ”MEMYNA LARA” Ha gua ngak ngerti megapa gua dipilih nama kaigitu sedangkan lagik gua ngak ngerti apa maksudnya. kalian ngak ngerti yakan?

    Reply

Leave a Comment