Jihad

Perjuangan, peperangan kerana agama, Struggle, holy war

Leave a Comment