≡ Menu

Kaliq

Yang kreatif, creative, refers to a quality of God

1 comment… add one
  • yaya March 14, 2013, 6:48 am

    assalam. boleh minta pendapat? saya nak monta pandangan awak. nama sambung yang bagus untuk di gabungkan dengan nama kaliq dan khaira.

Leave a Comment

Next post:

Previous post: