≡ Menu

Maisarah

Ketenangan, nyaman, kemakmuran, kekayaan, kesenangan

1 comment… add one
  • mashrizan September 28, 2009, 2:38 pm

    kalau saya letak nama maizarra, adakah ia boleh disamaertikan dengan maisara?

Leave a Comment

Next post:

Previous post: