≡ Menu

Munir Rahmani

Bersinar, yang menerangi & kesayanganku

1 comment… add one
  • kakashi June 24, 2011, 12:16 pm

    boleh carikan maksud konoha

Cancel reply

Leave a Comment

Next post:

Previous post: