Musa

Nama lain: Moses
Kitab: Taurat

Nabi Musa A.S. adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra’il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir’aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Ya’qub adalah beribukan Yukabad. Setelah meningkat dewasa Nabi Musa telah beristerikan dengan puteri Nabi Syu’aib yang bernama Shafura.

Dalam perjalanan hidup Nabi Musa untuk menegakkan Islam dalam penyebaran risalah yang telah diutuskan oleh Allah kepadanya ia telah diketemukan beberapa orang Nabi di antaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu’aib, Nabi Harun dan Nabi Khidhir.

Di sini juga diceritakan tentang penglibatan beberapa orang Nabi yang lain di antaranya Nabi Somu’il serta Nabi Daud.

Sumber: Di rujuk dari Addiin.

Leave a Comment