≡ Menu

Muzayyan Jidah

Dihiasi kemewahan

Abqa Din

Memelihara agama

Bahhar Ayyar

Pelayar dan pengembara

Zimmah Abarr

Jaminan yang terbaik

Hifzun Nahdah

Penghafalan dan kemajuan

Iblal Hirasah

Penyembuhan dan penjagaan

Jaizah Ibanah

Hadiah yang jelas

Uswah Wasamah

Model kecantikan

Wahib Uzma

Pemberian yang lebih agung

Tamjid Sahiq

Pemujian yang hebat