Rusydi

Kecerdikanku, kelurusanku, penunjuk jalan lurus

Leave a Comment