Saleh

Nama lain: Shelah

Nabi Saleh berasal dari keturunan Sam bin Nuh yang diutuskan Allah kepada bangsa Tsamud disebelah selatan Palestin. Kebudayaan mereka sudah tinggi tetapi mereka menyembah dewa dan patung, kemudian Nabi Saleh menyuruh kepada mereka agar menyembah Allah.

Namun, sebahagian besar bangsa Tsamud menolak untuk memeluk agama Allah. Mereka ingkar kepada larangan Nabi Saleh. Pada hari pertama muka mereka berwajah kuning, hari kedua menjadi merah,hari ketiga menjadi hitam, akhirnya mereka disambar petir.

Leave a Comment