Sharif

Jujur, bangsawan, mulia, unggul, terkenal kerana kejayaan, honest, noble, distinguished

Leave a Comment