Syuaib

Nama lain: Jethro

Nabi Syuaib adalah dari keturunan Nabi Luth as, diutus oleh Allah ke negeri Madyan, Palestin Selatan untuk mengajar agama tauhid iaitu menyembah Allah SWT. membayar zakat dan berlaku jujur kepada kaumnya.

Ramai kaumnya yang tidak beriman, akhirnya ditimpa bencana daripada Allah berupa gempa bumi dan kepingan awan panas daripada langit.

Leave a Comment