Zulkifli

Nama lain: Ezekiel

Nabi Zulkifli adalah anak Nabi Ayub as. dan diutus oleh Allah SWT ke negeri Rom.

Selain menjadi utusan Allah sebagai nabi dan rasul, baginda juga seorang raja yang tetap mengajarkan agama tauhid iaitu supaya menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Beliau menyeru kepada kaumnya supaya meninggalkan penyembahan berhala dan melaksanakan syariat Islam supaya solat dan membayar zakat.

Beliau wafat dalam usia 95 tahun dan dimakamkan di Napoli, daerah Rom Selatan di Itali.