Ilyas

Nama lain: Elijah

Nabi Ilyas merupakan keturunan Nabi Harun yang diutus Allah sebagai rasul di negeri Balbik di Lebanon Selatan kerana orang Balbik ramai yang telah menyembah berhala. Patung terbesar sembahan mereka bernama “Ba’al” dibuat dari emas.

Nabi Ilyas as. mengajak kaumnya agar menyembah Allah SWT iaitu agama tauhid, namun ramai yang ingkar, sehingga kebanyakan mereka ditimpa musibah gempa yang dahsyat.

Nabi Ilyas wafat dan dimakamkan di daerah Lebanon Selatan.