Safa

Kejelasan, membersihkan dari kekotoran, ketenangan, clarity, purity, serenity