Zakaria

Nama lain: Zechariah

Nabi Zakaria diutus oleh Allah kepada bangsa Yahudi, agar mereka menyembah Allah SWT, berlaku jujur, adil dengan memegang petunjuk yang ada dalam kitab Allah.

Namun, dalah usaha mengajak kearah kebaikan, Nabi Yahya dibunuh dengan kepala baginda dipenggal.

Seterusnya, Nabi Zakaria juga dibunuh. Kedua-dua Nabi tersebut telah mati syahid.

Begitu sombong bangsa Yahudi sehingga hati mereka menjadi tertutup dalam menerima kebenaran. Hanya seksa Allah yang sesuai bagi mereka yang ingkar.