Umar

Yang memakmurkan, Nama Khalifah kedua, name of the second Khalifa

Leave a Comment