≡ Menu

Wasilah

Pendekatan diri kepada Allah, kedudukan dan pangkat, hubungan

1 comment… add one
  • ahmad February 19, 2011, 4:35 pm

    Assalammualaikum NUR ADLINA WASILAH telah dinamakan pada anak perempuan, saya ingin menggetahui lebih lanjut makna di sebalik nama tersebut…sebelum ini yang saya tahu maksudnya ialah cahaya..keadilan kita..pendekatan diri kepada allah terima kasih

Leave a Comment

Next post:

Previous post: